منوی سایت
متحمل به: سفیدک دروغی و سفیدک حقیقی
مقاوم به: ویروس موزائیک خیار، ویروس موزائیک هندوانه، ویروس موزائیک کدو، و ویروس لکه حلقه ای پاپایا
مناسب کشت: هوای آزاد، در مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی ایران

مشخصات میوه: بوته قوی و پررشد، میوه کشده و قلمی، به رنگ سبز پررنگ، دارای شیارهای ملایم، بسیار پربار
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها