منوی سایت
- 28% اسید آمینه
-افزایش کیفیت و عملکرد محصول
-افزایش گرده افشانی موثر و باروری گل ها
-افزایش مقاومت گیاه به شوری و سایر تنش های محیطی
-مصرف به صورت محلول پاشی
-قابل اختلاط با کلیه سموم

بسته بندی: 1 لیتری
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها