منوی سایت
-حاوی عناصر میکرو مورد نیاز گیاه
-قابل استفاده به صورت کود آبیاری و آبیاری بارانی
-با توجه به قیمت مناسب بسیار با صرفه می باشد
-میزان مصرف برای تمام محصولات زراعی و باغی 3 لیتر در هکتار

بسته بندی: 1 لیتری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها