منوی سایت
توتا آفت خطرناکی است.

راهکارهای مناسب کنترل توتا:
- نصب تله فرمونی
- نصب تله نوری و تشتک آب
- کنترل شیمیایی و زراعی
بعد ازکنترل حشرات بالغ از طریق شیمیایی با سمومی مثل پروکلایم فیت و آوانت، برای مدیریت لاروها و ازبین بردن آنها دریک دوره تولید مثل آفت که حدودا 35 -30 روز می باشد به مدت 4 هفته از یک ترکیب بیولوژیک باکتریایی _باسیلوس تورجیِنسیس (B.T)_ برای از بین بردن لاروهای سن 2 محلول پاشی کنیم.
هفته آخر یک بار دیگر برای کنترل لاروها و حشرات بالغ که احتمالا ممکن است وجود داشته باشد با سموم توصیه شده بالا سم پاشی کنیم لازم است همراه با سم مصرفی مقداری مویان سم استفاده گردد تاکارائی سم مصرفی بهترگردد.
نصب تله فرمونی حداقل 1 عدد در هرجریب و برای کنترل بهتر آفت به ویژه  آفاتی که از بیرون وارد گلخانه می شوند طبق الگوی زیر مناسب تر است:
بهتراست فاصله تله فرمونی از کناره های گلخانه 5-2 متر باشد.
این نوع فرمون ها شامل: توتاست (Tutaset) اکسترلایف با 1/5میلی گرم ماده فعال، دارای قابلیت انتشار یکنواخت برای جذب و شکار بالای حشرات نر تا  120 روز هستند.
تله های بعدی توتاست پاور با 0/8 میلی گرم و توتاست با 0/5 میلی گرم که هرکدام قابلیت جذب حشرات نر تا مدت 8-4 هفته را دارند، که البته توتاست نسبت به دوتای دیگر دوام کمتری دارد.
تله های فرمونی مذکور ساخت شرکت بیوباب اسپانیا می باشد.


 
طول دوره  کامل زندگی پروانه مینوز گوجه فرنگی (ازتخم تاحشره کامل) 90-65 روز
 
مرحله رشدی مدت زمان محل فعالیت
تخم 5-7 روز برگ
لارو 19-21 روز گل، برگ، میوه، ساقه
شفیره 10-13 روز داخل بافت برگ های گیاه، داخل خاک
حشره کامل 30-40 روز شب فعال (گلبرگ، برگ، گل، میوه)

 
به طور کلی روش های عرضه شده برای مقابله با توتا به شرح زیر است:
سموم توتای گوجه فرنگی
روش ها عامل کنترل کننده نام نام علمی زمان استفاده (مرحله رشدی حشره) میزان مصرفی
بیولوژیک تله تله ی نوری + فرمون بایوبست Fero light بلافاصله با مشاهده حشرات بالغ در تمام مراحل رشد گیاه برای ردیابی 4-1 عدد در هکتار (برای فضای باز برای شکار20 تا 25 عدد برای گلخانه 10 تا 30 عدد در هکتار)
تله دلتا + فرمون بایوبست Delta trap بلافاصله با مشاهده حشرات بالغ برای ردیابی 4-1 عدد در هکتار (برای فضای باز برای شکار20 تا 25 عدد برای گلخانه 10 تا 30 عدد در هکتار)
حشره کش بیولوژیک بی تی (دلتابک) Bacillus thuringiiensis kurstaki تفریخ تخم ها و آغاز مرحله لاروی اسپری کردن 0/5 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار
شیمیایی سموم شیمیایی تریسر اسپینوساد تخم، لارو، حشره بالغ 200-400 گرم در هزار
لیسر Lacer تخم، لارو، حشره بالغ 200-400 گرم در هزار
لوفوکس فنوکسی کارپ + نئورون  تخم  و لارو  1/5 در 1000 لیتر آب
تاکومی   لارو 250 گرم در هکتار
پرکلیم فیت امامکتین بنزوات + 40% لوفنورون لارو سن 1 و 2  100 گرم در هکتار
اتابرون (ژاپن) کلرفلوآزورون تفریخ تخم لارو سن 1 تا 3 0/75 تا 1 لیتر در هکتار
0/5-0/75 در هزار (برای حجم بالا)  
آوانت ایندوکساکارب لارو   0/3 در هزار
دیمیلین دای فلوبنزورون لارو 0/5-1 در هزار
مچ لوفنورون لارو 1 در هزار
ولیوم تارگو (سینجنتا)   لارو  0/8 لیتر در هکتار
   اویسکت    حشره بالغ 0/8 تا 1 کیلوگرم درهکتار
حشره کش سومی پلئو
( سومیتومو ژاپن)
 پیریدالایل حشره بالغ 0/2 تا 0/3 لیتر در هکتار
استارکل (ژاپن) دینوتفو حشره بالغ  750 گرم در هزار
    شرکت بهرویش : اصفهان، اتوبان خیام، حدفاصل اشرفی اصفهانی و آتشگاه، جنب فروشگاه اصفهان بذر                                                                               تلفن تماس: 03137735851 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری